Nejsi přihlášen! přihlásit | registrovat | zaslání hesla
 
Není nad to, si dobře vybrrrat! Někteří frrajeři ani nepotřebují mapu a vyrrráží jen tak s GPS. Až si sbalíš batoh, klikni na jeho ikonu, ať si vytiskneš vše co potřebuješ do svého cestovatelského deníku.

Detail výletu

K hradu Pecka
Výlet Český rájK hradu Pecka
Pěší výlet 18,80 km
Doba výletu 4:00 hod
Proč podniknout tento výlet?
Přímo ve středu nádherného kraje Podkrkonoší se nachází hrad Pecka. Z hradní vyhlídky se vám naskytne pohled do okolní krajině, střídající se rozkvetlé louky, hnědá či zlatá pole, zelené lesy a pastviny, v dáli při jasném počasí vrcholky Krkonoš a Podkrkonoší.

Popis trasy výletu:
Tato trasa začíná na vlakové zastávce Nová Paka-město odkud se vydejte po červené značce jihovýchodně přes náměstí a ulicemi k hlavní železniční stanici a kolem ní na okraj města.
Trasa začíná stoupat po silnici k obci Přibyslav. Půjdete po silnici okolo smírčího kříže a mírně klesáte otevřenou krajinou. Projdete vsí Radkyně a podél potoka pokračujte k obci Bělá u Pecky.
Na okraji obce vás červená značka povede mírně doleva a podél potoka dojdete do obce Pecka.
Z historie víme, že na návrší obce stála tvrz ve tvaru pecky. Počátkem 14. stol. byl pány ze Železnice na místě tvrze vystavěn raně gotický hrad. V téže době vzniká v podhradí nevelká osada, která se pozvolna rozrůstá a je Přemyslem Otakarem II. povýšena na královské město. Ze strohého hradu se postupem staletí stalo krásné panské sídlo se čtyřmi obytnými paláci, které byly vystavěny kolem obdélníkového nádvoří a z vnitřní i vnější strany zdobeny sgrafity a malovanými erby rodu Škopků a Harantů. V 17. století dílo poté dovršil úpravami vnitřních prostor Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Po tragické smrti Kryštofa Haranta na staroměstském popravišti v červnu 1621 získal Pecku Albrecht z Valdštejna, který zámek po ročním držení daroval řádu kartuziánů z Valdic u Jičína. Ti Pecku po více než sto padesát let využívali pouze jako letní sídlo. Téměř neobývaný zámek postupně chátral. Za jeho slávou udělal definitivní tečku rozsáhlý požár v roce 1830. Dvacátá a šedesátá léta 20. století jsou spojena s opravami torza hradu. Byl zastřešen a obnoven západní palác v jehož prostorách byla zřízena expozice. Zbývající části zdiva byly zpevněny a ponechány ve stavu připomínající zříceninu hradu. Prohlídková trasa hradu zahrnuje Harantovu pracovnu, obrazárnu s portréty renesančních šlechticů, zámeckou kuchyni, bývalou mučírnu, Rytířský sál a sklepení. V prvním a druhém patře je expozice zaměřena na dějiny hradu, život a dílo majitele Pecky - Kryštofa Haranta. Před hradem si jistě všimnete sochy Panny Marie a sochy sv. Josefa. Pověst o hradu vypráví, že kopec na které hrad Pecka stojí vznikl tehdy, když rozzlobená čarodějnice mrštila peckou do daleka. A právě na místě, kam pecka dopadla, vystavěly síly pekelné hrad. Chamtivý pán tenkrát upsal svou duši peklu, když se čertům podaří hrad postavit do kohoutího kokrhání. Pán byl ale zachráněn, protože čerti nestačili dostavět hradbu. A od těch dávných dob se po hradě prohánějí nejrůznější strašidla.
Bohatou historii obce dokládá také řada dochovaných historických památek. Za zmínku stojí barokně přestavěný kostel sv. Bartoloměje s nástropními malbami Václava Kramolína a reliéfními výjevy křížové cesty od J. Lederera. Na náměstí stojí morový sloup z r. 1720 a raně barokní kašna. Několik hodnotných barokních soch je umístěno v okolí hradu i v městečku. Vedle několika měšťanských domů z první pol. 19. stol. se dochovala řada roubených chalup, reprezentujících lidové stavitelství regionu.
Poté co si prohlédnete obec i hrad vydejte se severozápadním směrem po zelené značce, po které vystoupáte k baroknímu kostelu sv. Máří Magdaleny. Od kostela sestupíte k jižnímu okraji obce Stupná.
Zelená značka vás povede vlevo a chvíli půjdete podél potoka Zlatnice. Po necelých 300 m zahnete vpravo a vystoupáte k okraji lesa. Přibližně po kilometru dojdete k neznačené odbočce doprava, dovede vás do části lesa Sýkornice.
Součástí přírodní památky Sýkornice narazíte v nehlubokém kaňonu na Novopadské vodopády, které vznikly nedaleko pramene potoka Zlatnice erozí v pískovcovém podkladu. Jednotlivé vodopády jsou vysoké 4 m (Horní Novopacký vodopád) a 8 m (Dolní novopacký vodopád). Mimo jarní období trpí vodopády nedostatkem vody. Na mapě trasy nelze zakreslit umístění kde leží uložena keška (K050), proto se držte popisu a GPS souřadnic.
Po návratu k zelené značce se držte původního směru až k okraji lesa, za kterým se dotknete okraje vsi Štikov. Štikov je místní část města Nová Paka a jeho dominantou je kaple Nejsvětější Trojice. Od kaple je pěkný rozhled na hrad Pecku, Zvičinu až na Krkonoše.
Zelená značka vás zavede zpět do výchozího bodu této trasy.

Pověsti k tomuto výletu:
 • DOBRODRUŽSTVÍ - K hradu Pecka
  Mnoho prazvláštních příběhů se vypráví o hradě Pecka, jehož zbytky ční do dnešního věku v podhůří Krkonoš. Už samotný vznik kopce, na kterém Pecka sto... [celá pověst]
Základní informace k výletu:


Bodový popis trasy:
Nová Paka → Přibyslav → Radkyně → Bělá u Pecky → Pecka → sv. Máří Magdalena → Sýkornice → Nová Paka

Pokladnici najdeš v:

Indicii, ubytování a dobrou mňamku najdeš v:

Ubytování přátelské dětem a rodině:

Schránky umístěné na této trase:
 • K050 - U novopackých vodopádů
  GPS formát 1: 50,49309° N, 15,56259° E
  GPS formát 2: 50° 29,585' N, 15° 33,755' E
  GPS formát 3: 50° 29' 35.114" N, 15° 33' 45.318" E
  bližší popis
 • K049 - Krajina před vsí Radkyně
  GPS formát 1: 50,47412° N, 15,55676° E
  GPS formát 2: 50° 28,447' N, 15° 33,406' E
  GPS formát 3: 50° 28' 26.832" N, 15° 33' 24.348" E
  bližší popis
Fotky výletu:
Hrad Pecka
Hrad Pecka 2
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
POKLAD.cz je časově neomezenou hrou, která podporuje cestování rodin s dětmi ve věku 8-15 let. K dnešnímu dni je pro Vás připraveno 53 výletních tras pro půl až celodenní výlety ve Středočeském kraji a Českém Ráji. Na těchto trasách můžete odhalovat tajemství, hledat ukryté kešky či získat putovní dřevěné mince v místech pokladnic. To vše s pomocí připravených map nebo Vašich GPS přístrojů. Bude nám potěšením, pokud se do tohoto projektu zapojí zvídavé ratolesti i ochotní rodiče. Marketingové aktivity projektu jsou spolufinancovány tvůrcem hry a Ministerstvem pro místní rozvoj.
Kontaktní adresa pro Vaše případné dotazy: poklad@poklad.cz.

Novinky

Papouch Ferda
Papouch Ferda
Hurrrrá na prrrráááázniny! Kdo se kam chystáte suchozemci??
28.6.2013 18:06:51
Poklad.cz
Poklad.cz
Ahoj suchozemci! Velká voda určitě na některých výletních trasách poškodila i skryté poklady. Očekáváme vaše depeše, kde je potřeba sjednat nápravu. DÍKY!
21.6.2013 09:58:14
Papouch Ferda
Papouch Ferda
Posádko, prrrázdniny jsou za dveřmi a to je příležitost vyrrrazit za poklady. Stále je spousta trrras, které zatím nikdo neprrrobádal. Jsem tedy zvědav, kdo je letos "pokoří" :-)
21.6.2013 09:51:47
Papouch Ferda
Papouch Ferda
A pokud některrrá pirrrátská banda vyrrrazí až v neděli 2. 6. tou samou trrrasou, může zažít v železničním muzeu parrrádní oslavu dětského dne. Co tu zažijete, uvidíte? Cesta parrrním vlakem, výstava parrrních a motorrrových lokomotiv, prrrovoz modelového kolejiště, hrrry a soutěže. Prrrostě parrrádní zábava :-)
31.5.2013 19:08:42