Nejsi přihlášen! přihlásit | registrovat | zaslání hesla
 
Není nad to, si dobře vybrrrat! Někteří frrajeři ani nepotřebují mapu a vyrrráží jen tak s GPS. Až si sbalíš batoh, klikni na jeho ikonu, ať si vytiskneš vše co potřebuješ do svého cestovatelského deníku.

Detail výletu

Údolím Vrchlice
Výlet Okolí Prahy - NymburskoÚdolím Vrchlice
Pěší výlet 17,78 km
Doba výletu 4:30 hod
Proč podniknout tento výlet?
V kteroukoli roční dobu můžete podniknout procházku romantickým skalnatým údolím Vrchlice. Čeká na vás spousta přírodních krás i historických památek, vodních mlýnů nebo dva vodopády u Velkého rybníka a mnoho dalšího co vám tuto trasu zpříjemní.

Popis trasy výletu:
Výletní trasa začíná ve městě Kutná Hora, královském městě nazvaném pokladnicí a klenotem země České. Město vzniklo jako hornická osada a díky perspektivnímu nalezišti stříbrné rudy se postupně stávalo hospodářským centrem státu, místem ražby jednotné státní měny a královským městem se všemi právy a výsadami, které potvrzovali čeští panovníci Jan Lucemburský, Karel IV., Václav IV. a další. Ve městě si můžete prohlédnout pěkné měšťanské domy s gotickými a barokními prvky a mnoho dalších historických památek, jichž většina je zapsána na Seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO. Jmenujme například Sankturinovský dům, impozantní palác s barokní fasádou, který tvoří dominantu Palackého náměstí a pamatuje nejdávnější počátky města. Gotická věž domu sloužila k obranným účelům, jelikož se v areálu nacházel výrobní objekt, jímž se zřejmě hutnilo stříbro. Vlašský dvůr je uzavřený komplex staveb a sloužil jako královská mincovna. Byl také dočasným sídlem českých králů. Za prohlídku stojí Hrádek, České muzeum stříbra a středověký stříbrný důl. Na jihozápadním okraji města můžete vidět chrám sv. Barbory, patronky všech horníků. Atmosféru pětilodní baziliky umocňuje pohybem slunce průběžně měnící se lom slunečních paprsků.
Trasa naší cesty začíná na vlakové zastávce, nacházející se na východním okraji města. Odtud se vydáte západním směrem do centra na náměstí, kde hledejte rozcestník. Vydáte se po červené značce ulicemi k parku, jež leží v blízkosti potoka Vrchlice. Projděte parkem za kterým přejdete most a za železniční tratí se vydejte vpravo.
Červená vede podél trati cca kilometr, poté přechází na levý břeh potoka. Stojíte na okraji městské části Žižkov odkud pokračujte po červené značce podél řeky Vrchlice. Po chvíli cesty narazíte na neoznačenou odbočku vpravo, po ní se můžete vydat k osamocenému kostelu Nejsvětější Trojice, významnou stavbu václavského období české gotiky. Po návratu k červené značce pokračujete proti proudu Vrchlice, kdy na druhém břehu míjíte obec Poličany až dojdete k Velkému rybníku. Rybník obejdete po značce zprava, překročíte mostek a otevřenou krajinou stoupáte na Písečný vrch, za jehož vrcholem sestupujete k obci Malešov.
V západní části Malešova dominuje obci i širšímu okolí starobylá tvrz. Jde o areál hospodářského dvora se zachovalou gotickou věžovitou tvrzí a empírovým zámečkem na skalním ostrohu nad rybníkem. V současné době probíhá projekt na záchranu této tvrze a v jejích prostorách se každoročně pořádá tzv. Dobývání Malešova. Z Malešova pokračujte po červené značce vpravo, po jižním okraji vodní nádrže Vrchlice. Asi po kilometru míří červená vlevo od silnice a blíží se k obci Roztěž.
V obci stojí lovecký zámeček, jež je v soukromém vlastnictví a nepřístupný. Z Roztěže pokračujete po červené značce k potoku Švadlenka. Za potokem následuje mírné stoupání lesem a otevřeným terénem k obci Polánka, zde přejděte silnici. Za Polánkou opět sestupujete k Vrchlici a jdete proti jejímu proudu až ke zřícenině hradu Sion. Jde o zbytky gotického hradu, který vybudoval Jan Roháč z Dubé a který byl čtyři měsíce dobýván až byl po dobití zbořen. Kousek od zříceniny narazíte na rozcestník, od něhož pokračujte po modré značce. Několika zákrutami dojdete k osadě Maxovna, za níž minete malý rybníček.
Modrá značka vás dovede až k železniční zastávce v obci Malešov odkud se můžete vrátit zpět do Kutné Hory.

Pověsti k tomuto výletu:
Základní informace k výletu:


Bodový popis trasy:
Kutná Hora → Žižkov → kostel Nejsvětější trojice → Velký rybník → Malešov → Polánka → Sion → Maxovna → Malešov

Pokladnici najdeš v:

Indicii, ubytování a dobrou mňamku najdeš v:

Ubytování přátelské dětem a rodině:

Schránky umístěné na této trase:
 • K079 - Mezi mlýny
  Problematická keška, možná ztracena. 1x nenalezena.

  GPS formát 1: 49,91667° N, 15,23333° E
  GPS formát 2: 49° 55' N, 15° 14' E
  GPS formát 3: 49° 54' 60" N, 15° 13' 60" E
  bližší popis
 • K080 - Sion
  GPS formát 1: 49,88333° N, 15,2° E
  GPS formát 2: 49° 53' N, 15° 12' E
  GPS formát 3: 49° 52' 60" N, 15° 11' 60" E
  bližší popis
Fotky výletu:
Malešov
Kutná Hora - Vrchlice
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
POKLAD.cz je časově neomezenou hrou, která podporuje cestování rodin s dětmi ve věku 8-15 let. K dnešnímu dni je pro Vás připraveno 53 výletních tras pro půl až celodenní výlety ve Středočeském kraji a Českém Ráji. Na těchto trasách můžete odhalovat tajemství, hledat ukryté kešky či získat putovní dřevěné mince v místech pokladnic. To vše s pomocí připravených map nebo Vašich GPS přístrojů. Bude nám potěšením, pokud se do tohoto projektu zapojí zvídavé ratolesti i ochotní rodiče. Marketingové aktivity projektu jsou spolufinancovány tvůrcem hry a Ministerstvem pro místní rozvoj.
Kontaktní adresa pro Vaše případné dotazy: poklad@poklad.cz.

Novinky

Papouch Ferda
Papouch Ferda
Hurrrrá na prrrráááázniny! Kdo se kam chystáte suchozemci??
28.6.2013 18:06:51
Poklad.cz
Poklad.cz
Ahoj suchozemci! Velká voda určitě na některých výletních trasách poškodila i skryté poklady. Očekáváme vaše depeše, kde je potřeba sjednat nápravu. DÍKY!
21.6.2013 09:58:14
Papouch Ferda
Papouch Ferda
Posádko, prrrázdniny jsou za dveřmi a to je příležitost vyrrrazit za poklady. Stále je spousta trrras, které zatím nikdo neprrrobádal. Jsem tedy zvědav, kdo je letos "pokoří" :-)
21.6.2013 09:51:47
Papouch Ferda
Papouch Ferda
A pokud některrrá pirrrátská banda vyrrrazí až v neděli 2. 6. tou samou trrrasou, může zažít v železničním muzeu parrrádní oslavu dětského dne. Co tu zažijete, uvidíte? Cesta parrrním vlakem, výstava parrrních a motorrrových lokomotiv, prrrovoz modelového kolejiště, hrrry a soutěže. Prrrostě parrrádní zábava :-)
31.5.2013 19:08:42